Monday, November 22, 2010

מסעדת דג על הדן

בעת ההמתנה לשולחן במסעדת דג על הדן הילדים נהנו ממראה המים הזורמים של נחל דן ושל נחל שניר (שהכול מכנים אותו החצבני) ומעופות שהתסובבו בשטח. היו שם ברכיות , ברבורים, טווסים, תרנגולים ותרנגולות ועוף שנראה כמו הודו ואולי עוד כמה הפתעות שלא זכינו לראות. הארוחה במסעדה היתה טובה. במיוחד נהננו מהפורלים על הגריל.

אחרי הארוחה יצאנו לסייר סיור קצר (כי כבר שעת השקיעה הגיעה) בפארק שניר (גם בשמורה שם היתה שריפה שכילתה הרבה מאוד מהצמחייה, כמה מצער) וסביב המטעים של קיבוץ שניר.

No comments:

Post a Comment