Monday, February 21, 2011

רמה נמוכה של מתמטיקה בתיכון מביאה לבעיות בלימודים גבוהים

חברי הוועדה "להערכת הלימודים במתמטיקה", בראשות פרופ' בנדיקט גרוס מאוניברסיטת הרווארד, הגישו דו"ח למועצה להשכלה גבוהה לפני כחודש. בדו"ח הם טוענים שרמת המתמטיקה הנלמדת בבתי הספר התיכונים נמוכה מדי וכתוצאה מכך רבים מהסטודנטים לתואר ראשון במתמטיקה מגיעים ללימודים ללא ידע מספק. לדבריהם, הדבר גורם לתלמידים רבים להיכשל ולשעורי נטישה גבוהים בשנת הלימודים הראשונה. החוקרים ציינו כי בעבר תופעה זו לא היתה קיימת בישראל וניתן לראות את השפעותיה גם בהישגים הירודים של התלמידים במבחנים הבינלאומיים.
פרופסור רון עדין, ראש החוג למתמטיקה בבר-אילן, התייחס לבעיית רמת לימודי המתמטיקה הנמוכה בתיכונים ואמר שזו בעיה אקוטית, ואנשי המועצה להשכלה גבוהה יושבים בימים אלו ודנים בנושא כדי למצוא פתרונות, שכן מדובר בנושא בעל חשיבות רבה לעתיד המתמטיקה בארץ.


וראו כתבה בנושא ב-ynet: "דו"ח המל"ג: רמת המתמטיקה בשפל"

No comments:

Post a Comment