Wednesday, March 2, 2011

מיתוס המצויינות במתמטיקה -- והיכן הבעיה באמת

ב-2007 פורסמה בהארץ כתבה בשם: מיתוס המצוינות במתמטיקה מאת יואב כהן.

הכותב טוען שהטיעון שישראל היתה במקום הראשון במתמטיקה בתוצאות המבחנים הבינלאומיים -1964 שגוי ומסביר הסברים שונים ומשונים:
"כיצד קרה שישראל ירדה ממעמדה המוביל בתחום החינוך המתמטי? כיצד ייתכן שלפני 43 שנה כיכבה ישראל במקום הראשון במחקרים בינלאומיים על הישגי תלמידים במתמטיקה, ואילו בעשורים האחרונים היא נמצאת אי-שם באמצע? פשוט ולא נעים: כנראה שלא היו דברים מעולם."
[...]
"אין להפחית בחשיבותם של מחקרים השוואתיים בינלאומיים עבור מערכת החינוך המקומית. עם זאת, כדי שהדיון יהיה ענייני ומושכל, עליו להישען על עובדות בדוקות. הגיע הזמן להיפרד מהמיתוס שפעם, לפני הרבה שנים, כשהיינו צעירים ויפים ותמים, היינו אור לגויים בחינוך מתמטי. "
מי שכתב את הדברים: ד"ר כהן הוא מנהל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, מיסודן של האוניברסיטאות בישראל

הדברים הללו מפתיעים אותי. ביקשתי מתלמה גביש, מורה ותיקה שיודעת לספר מה היה ומה הווה ויש לה גם חוש טוב לגבי מה שיהיה, להגיב והנה תגובתה:

א. זה נכון שהיינו ראשונים בעולם המערבי. לפי המדגם של אז שכלל את התלמידים שצויינו. 
ב. גם היום אנחנו לא מגישים אוכלוסיות חלשות. לדוגמה, באחד המבדקים הבינלאומיים ניתנה הוראה שמותר לא להגיש 5 אחוז מהתלמידים המוגדרים כבעלי קשיי למידה. לא הגשנו אז 25% . באותו מיבדק הפלשתינאים בגדה לא הגישו 3% מתלמידיהם. הגענו למקום לא מכובד . הם הגיעו למקום אחד אחרינו. 
ג. האיש שכתב שייך לאינטרסנטים (אינני מכירה אותו אישית, אבל ראיתי את תפקידיו) שמוכן להטיל את האחריות על המורים (כמובן) ועל התלמידים (כמובן) רק לא על מי שבאמת אחראי למצב, למשל, על עצמו. אותו סוג של אוכלוסיה בדיוק ואפילו אלה המתקראים: מצויינים, אינם יודעים לפתור בעיות פשוטות, כי לא לימדו בישראל את משמעות הפעולות.על מה הוא מדבר? על מדינה שלמה ששלושים שנה לימדה שצהוב זה 5? ועוד מיני שטויות כאלה.  
ד. זה נכון שהאחרים התקדמו, כי היה להם שכל לא ללכת שולל אחרי כל מיני גחמות אקדמאיות של "חקר". מי שבחר תכניות כמו סינגפור אינו מפגר היום!!!! 
ה. זה שמשרד החינוך מפריע לגישת סינגפור ואינו מאפשר ללמד אותה למורים זה פשע. 
ו. זה לא נכון שפעם לא היינו ברמה גבוהה. כל מחקר ניתן להפרכה. כמו אותו סטטיסטיקאי שטבע בים שעומקו הממוצע היה 10 ס"מ. 
ז. אותם אינטרסנטים בדקו במיצבים ובמבחנים הבינלאומיים אותו סוג של אוכלוסיה. ההידרדרות כל כך בולטת שרק עיוור אינו רואה אותה. 
ח. אותם אינטרסנטים צריכים לאפשר שינוי מהותי ללא שיקולים צרים.ועכשיו: נניח שפעם לא היינו כל כך טובים כמו שהצטייר במיבדקים, והיום אנחנו ממש גרועים , כמו שמצטייר במבדקים. מה זה אומר? זה אומר שה"מובילים" של החינוך המתמטי הם האחראים. במקום להטיל אשמה על הש"ג שיבדקו מה צריך לעשות כרגע כדי לתקן את המצב.

תלמה גביש היא ממייסדי העמותה הישראלית לקידום החינוך המתמטי לכול. היא הביאה למודעות את הנזקים בשיטת הבדידים ולהוצאתה מבתי הספר.

No comments:

Post a Comment