Sunday, April 17, 2011

דו"ח רבעוני של אאוטבריין: אופנות בתוכן באינטרנט

בבלוג של אאוטבריין פורסם דו"ח על אופנות בתוכן באינטרנט. זה דו"ח ראשון בסדרה שתתפרסם מידיי רבעון.

המסקנות מבוססות על 100 מיליון סדרות של גלישות לצריכת תוכן של גולשים במעל 100 אתרי תוכן נבחרים שנמצאים ברשת ההפצה של אאוטבריין. אפשר להתרשם מהן המגמות בגלישה לצריכת תוכן. משום שהכוונה לפרסם דו"ח כזה מידיי רבעון, יהיה ניתן להרשם גם מתהליכים לאורך זמן.

המסרים העיקריים:
מנועי חיפוש מזינים 41% מההפניות החיצוניות לאתרי התוכן. 11% מההפניות החיצוניות מוזנות משיתופים חברתיים.

הדו"ח מפרט במספרים ובתרשימים מידע מעניין כמו:
* מה אנשים משתפים?
* מה ההבדלים במאפייני הגלישה בין תנועה שמגיעה מ-twitter לזו שמגיעה מ-facebook
* מאפיינים של גולשים שמעורבים יותר ונשארים ומקליקים יותר לעומת אלה שלא

ועוד.

לדו"ח המלא בבלוג של אאוטבריין:
http://blog.outbrain.com/2011/04/outbrain-content-discovery-report.htmlNo comments:

Post a Comment