Friday, May 27, 2011

הוראת משמעויות פעולות החשבון במספרים טבעיים לתלמידי בית ספר יסודיבמסגרת שיעורי העשרה לתלמידים מצטיינים בכתות ו' בבית ספר עמל בכפר יונה התחלתי ללמד בשיעורים האחרונים את המשמעויות השונות של 4 פעולות החשבון הבסיסיות.


בשיעור אחד למדנו על משמעויות החיבור ואפילו הספקנו לדבר על שתיים מתוך שש משמעויות של החיסור: חיסור של גריעה וחיסור של הפרדה. הנה חומרים שיסייעו ללמד וללמוד את משמעויות החיבור ואת משמעויות חיסור של גריעה וחיסור של הפרדה.
בשיעור שאחריו נלמדות שתי משמעויות נוספות של חיסור: חיסור של השוואה וחיסור של השלמה לשלם. מתחילים לעמוד על ההבדלים בין ארבע המשמעויות שכבר נלמדו. והנה חומרים להוראה וללימוד של חיסור של השוואה וחיסור של השלמה לשלם.
בשיעור נוסף נלמד על שתי משמעויות נוספות של חיסור: חיסור של ספירה לאחור וחיסור של ירידה/עלייה ונסכם את כל שש המשמעויות של החיסור. הנה חומרי השיעור המסכם הזה
שיעור נוסף יוקדש לעיסוק במשמעויות פעולת הכפל. הנה חומרי השיעור על משמעות הכפל.
ונזדקק לשיעורים נוספים כדי לדון במשמעויות של פעולת החילוק: חילוק לחלקים, חילוק להכלה, חילוק למציאת יחס וכמובן על יחסי הגומלין שבין פעולת החילוק לבין השברים הפשוטים והמשמעויות השונות של השבר הפשוט. הנה קישור לחומרי הלימוד לשיעור על משמעויות של חילוק והנה קישור לחומרי הלימוד לשיעור על משמעויות היחס.


הנושאים הללו מוזנחים בדרך כלל בלימודי החשבון בבתי הספר היסודיים -- את חוסר ההבנה ותוצאותיו רואים בחטיבת הביניים ובתיכון בקלות אצל תלמידים שמתקשים במניפולציות אלגבריות ובפתרון בעיות מילוליות. המצער הוא שהתרופה בדרך כלל בלימודי העל יסודי היא להוריד רמה וגם לתת תבנית פתרון או כלל. כפועל יוצא מקבלים חרדת מתמטיקה, יכולת אפיזודית בפתרון וחוסר יכולת להבין מה עושים ומדוע וקיבעון (חוסר יכולת להשתחרר משימוש בנוסחה או משיטה שהצליחה פעם -- גם אם אלה אינן מתאימות בכל מקרה או שאינן יעילות).


את הנושאים החשובים הללו לומדים תלמידים שעובדים בבית הספר ובבית עם ספרי מתמטיקה יסודית. כל השאר -- בדרך כלל אינם. אני אנסה להכין מידי שבוע עוד ועוד חומר מסודר שמורים והורים יוכלו להשתמש בו כדי להסביר לילדים וגם להבין בעצמם.No comments:

Post a Comment