Sunday, July 3, 2011

ליידן, הולנד -- 29.6.2011

ביקרנו בליידן, הולנד, שם היינו במוזיאון נאטורליס וטיילנו ברחובות מרכז העיר העתיקה. ברחובות שליד ומאחורי מוזיאון נאטורליס יש תעשייה קלה ולכל מפעל יש חניון אבל במקומות מסויימים ברחובות יש על המדרכה עשבייה שעליה חונים מקומיים -- אפשר לחנות גם ולחסוך תשלום לחנייה. אין טעם לנסוע מהמוזיאון לחניון שממנו יש הסעות לעיר העתיקה -- אפשר פשוט ללכת ברגל תוך כדי מעקב אחרי השילוט שמוביל למרכז (שימו לב למילה Centrum).


No comments:

Post a Comment