Sunday, November 20, 2011

זירוקס פיתחו אלגוריתם למיון תמונות לפי איכות אסתטית

ארגון ומיון תמונות שאנחנו מצלמים במצלמות השונות שלנו הוא עניין שנדמה שתמיד יש מה לשפר ומה לייעל בו. בזירוקס פיתחו אלגוריתם שמנסה לדרג את התמונות ולארגן אותן בהתאם לפי איכות אסתטית.

למשל, בצילום דיוקנאות (פורטרטים) האלגוריתם מזהה את הסוג ומסווג את הדיוקן ל-"טוב" ול-"רע" לפי אמות מידה טכניות כמו, ניגודיות בין הפנים לבין הרקע, מידת מילוי התמונה בדיוקן וכיוצא באלה. התוצאות מעניינות מאוד. אפשר לקבל גם עיצות בהתאמה: להתקרב אל הדמות, להמנע מצלליות קשות, להשתמש באור טבעי וכו'.

הדוגמאות שבהדגמה באתר של קבוצת הפיתוח של זירוקס בגרנובל ממחישות את הרעיון כמו גם את שלבי הבוסר של הפיתוח (יש ברווזי צעצוע בתמונות הפרחים, יש גיישה יפנית בתמונות הציפורים וכו') -- אבל לטעמי הכיוון מוצלח והרעיון יפה. עוד צעד בכיוון האוטומציה של הצילום והנגשת היכולת לצלם תמונות טובות ומעניינות לקהל רחב יותר.


No comments:

Post a Comment