Wednesday, January 4, 2012

תמונה קבוצתית מהאקאתון באאוטבריין -- Outbrain Hackathon group shots

באאוטבריין יש לנו 3 ימי האקאתון. התחלקנו לצוותים לפי רצוננו ואנחנו מפתחים כל מיני רעיונות שלנו, כאשר המטרה היא להצליח להציג פיתוח משמעותי בתום 3 הימים. קיבלנו גם חולצה נחמד מאוד והנה כל הנוכחים במשרד מציגים את החולצה לראווה.

אני הצטרפתי לצוות של איתי רולניק, אלעד סלים לאלעד קאראקו. אנחנו מנסים לחזות CTR של המלצות תוכן על פי כותרות ההמלצות בשיטות של Machine Learning.

תמונות קבוצתיות מהאקאתון באאוטבריין -- Outbrain Hackathon group shots
No comments:

Post a Comment