Sunday, February 26, 2012

חוק המספרים הגדולים וכותרות בהארץ


טוב שיש מתמטיקאי שיבאר ושיפריד את השטויות מהעובדות וגם יתבל בידע מעניין. תודה רבה לגדי אלכסנדרוביץ.
http://www.gadial.net/?p=1516הפנו אותי אל מאמר מתוך "דה-מרקר" שבתורו נלקח, לא פחות, מה"ניו-יורק טיימס". המאמר מתהדר בכותרת "סיבה לדאגה לאפל? "חוק המספרים הגדולים יוביל לנפילתה"" ובכותרת המשנה "החוק שהוכיח מתמטיקאי שווייצי בן המאה ה-17 עשוי לבשר על כך שגורלה של אפל יהיה זהה לזה של חברות ענק קודמות" – וזה, מה נאמר, כמו דם במים בשביל כריש.

חוק המספרים הגדולים עושה אותך כזה קטן
בבלוג של גדי אלכסנדרוביץ, לא מדויק.

No comments:

Post a Comment