Saturday, March 10, 2012

מעגן מיכאל

טיול משפחתי בקיבוץ מעגן מיכאל
תיכננו הבוקר לטייל בשמורה של גני הנדיב, אבל כשהגענו לאזור כביש הגישה היה פקוק ולא היתה חנייה. הסתובבנו בחזרה והחלטנו במקום זאת לטייל בשבילי קיבוץ מעגן מיכאל, לעבור את בריכות הדגים ולהגיע עד לים ושם לטייל ולהשתעשע עם הילדים.

היה טיול נחמד ונעים.

No comments:

Post a Comment