Friday, March 9, 2012

צבעונים ואירוסים ביער אילנות

צבעונים ואירוסים ביער אילנות
טיילנו היום בשמורת העציץ של יער אילנות. את פיתוח השביל והשמורה יזם בין השאר חבר שלי לעבודה, דודי הולצמן.

ראינו שם צבעוני (לא ברור לי בדיוק אם מדובר בצבעוני ההרים או בצבעוני השרון)


וראינו אירוס ארגמן

הלכנו בשבילים, טיפסנו על עצים בחורשה שליד כביש 4, האכלנו את החמורים של מוסד "אילנות" בעשבים ומשים הלכנו לאכול ארוחת צהריים במסעדה הקבועה שלנו, קם סון, בהוד השרון.


No comments:

Post a Comment