Saturday, July 7, 2007

לרכב או לרכוב?רבים מתעייפים ממנהגי להעיר בכל פעם שאני שומע "לרכב על אופניים" או "לרכב על אופנוע" או "לרכב על סוסים" וכיוצא באלה...

אני תמיד רוטן ומתקן "לרכוב! לרכוב ולא לרכב! לרכוב!".

אחותי הבוקר טענה שאני טועה ואפילו האקדמיה ללשון טוענת שיש לומר לרכב. בדקתי ולא מצאתי. הכצעקתה?

רק לפני כמה שנים במהלך עבודת המאסטר שלי בה ייצגתי מורפולוגיה עברית בעזרת יחסים-רגולריים ומכונות מצבים השתדלתי להשכיל ולדייק בכל הנוגע לדקדוק בכלל ולמנגנון תצורת המילים בעברית בפרט. חזרתי לבדוק מה אומרים על זה במרכז הידע לעבוד העברית (שהיתה לי הזכות להקים את המעבדה שלו ולעבוד על כמה ממוצריו) והנה הממצאים שלי לפי ע"פ המנתח הצורני ויוצר המילים שהם העמידו ברשת האינטרנט (המרשתת!):

המילה שהוקלדה: לרכוב
נמצאו 1 ניתוחים אפשריים


( 1 ) רָכַבפועל פעל(שם פועל)(פריט בלקסיקון:7034)

ראו: http://yeda.cs.technion.ac.il:8088/webViewAnalysis/processXMLString.jsp?input_text=%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%91

5 comments:

 1. אני גם חשבתי שהנכון הוא לרכב, בדקתי באבן-שושן, ואכן לרכוב.
  אולי לרכב נובע מכך שבכמה מקורות הכתיב היה חסר, ולא כתבו את הוו (רק ניקדו אותה).

  ReplyDelete
 2. אגב, אבן שושון אומר לשכב, המילון שלך אומר לשכוב.
  מי צודק כאן?

  ReplyDelete
 3. ש.כ.ב. בניין קל שם הפועל הוא "לשכב" ולא *לשכוב.
  אם הלקסיקון שלי אומר "לשכוב" זאת טעות

  ReplyDelete
 4. האם תוכל לתת הסבר יותר מקיף לכך שאומרים לשכב ולא לשכוב?

  ReplyDelete
 5. אני מניח שמה שקובע זאת התקופה שבה נעשה שימוש במילה במקורות.

  לכשיהיה לי זמן אבדוק את האטימולוגיה של הפועל ואנסה להבין יותר.

  לפי שעה אין בידי הסבר.

  ReplyDelete