Tuesday, July 24, 2007

התרשמות אישית מקורס שחייה לילדי גן חובה אצל ענת פרקש ב-"מרכז למצויינות בשחייה" במתחם אילנות

רשמנו את אביב (בן שש וחצי) לחוג שחייה בן 10 שיעורים אצל ענת פרקש במרכז למצויינות בשחייה במתחם אילנות (זה ממה בכניסה ליער אילנות באזור אבן-יהודה). ההתרשמות שלנו (של מיכל, שלי, של אמי ושל חמותי, שלכולנו יצא ללוות את אביב לשעור לפחות פעמיים כל אחד) היתה מאד לא חיובית.

בשעור הראשון נכחו ילדים רבים והיתה חלוקה של הילדים לשתי קבוצות: האחת אצל דניאל חייטוב והשנייה אצל ענת פרקש. אביב החל את השעור אצל דניאל, שם בילו כמה דקות בהכרות עם שם המדריך ושמות הילדים, אך לאחר שבדקו מיומנויות בסיסיות (לא הבנתי איך) העבירו כמה ילדים מקבוצה לקבוצה. אביב הגיע לקבוצה של ענת שם היא המשיכה בשעור שלה מבלי להתייחס לילדים שהתחלפו ומבלי להציג את עצמה מחדש ואת הילד שהצטרף.

השיעורים כולם מתחילים באיחור ניכר. משום שאורך השיעורים הוא 30 דקות בלבד (בעוד שבכל מקום אחר שעורי שחייה אורכים לכל הפחות 45 דקות ובד"כ כשעה) כל זמן שאובד במהלך השיעור אפילו כמה דקות הוא משמעותי ביותר. בפעמים שבהם אני נכחתי הזמן המבוזבז בתחילת כל שעור (עד שהמדריכה מתחילה באמת להתייחס לילדים ומפסיקה לשוחח עם הורים ומדריכים אחרים שנמצאים בשטח הבריכה) עוברות לפחות 5-6 דקות שהן כעשרים אחוז ממשך השעור כולו! בשעה שהמדריכה משוחחת או עובדת לבד עם אחד הילדים האחרים בשעור נאלצים לחכות בסבלנות כשהם אוחזים במעקה בשפת הבריכה ומשתעממים. כבר יצא לי לראות שיעורי שחייה לילדים ותמיד המדריכים היו מקפידים לתת לילדים הממתינים מטלה כלשהי כדי להתאמן ולשמור על ריכוז בשעה שהם מקדישים זמן לילדים אחרים. כנראה שאצל ענת פרקש בשיטה המיוחדת שלה זה לא קיים. במשך השיעורים המדריכה לא מרוכזת בילדים והיא מחליפה הערות ומשוחחת עם מדריכים אחרים, עם הורים, עם מזכירת המרכז ולי זה נתן הרגשה שהיא לא מכבדת את הילדים ולא מכבדת את מעמדה בשיעור.

היום אביב מסיים את המפגש העשירי והאחרון שם. מעניין שבעוד שבכל המקומות האחרים שבהם התעניינו לגבי חוג שחייה, מקובל לערוך 12 שיעורים וכאן רק 10. מאז השיעור השישי במרכז למצויינות בשחייה ניסו לשכנע אותנו לשלם סכום כסף נוסף עבור שני שיעורים נוספים שהרי "עשרה שיעורים אינם מספיקים כדי ללמוד שחייה". מיכל התרעמה ובצדק: אם אתם יודעים מלכתחילה ש-10 שיעורים אינם מספיקים ושיש לתת 12 שיעורים, מדוע אתם לא מספרים זאת מראש טרם ההרשמה, או טוב מזה, מדוע אינכם מלכתחילה מציעים את החוג כך שיהיה בן 12 שיעורים?

אנחנו יצאנו מהמקום הזה בתחושה לא טובה. לא נשוב לשם ולא נמליץ לאף אחד ממכרינו להשתתף בחוגים במקום, בוודאי שלא אצל ענת פרקש.

אתמול בערב קיבלנו שיחת טלפון מהמזכירות שם ושאלו אותנו אם אנו מעוניינים בשני השיעורים הנוספים. בהחלטיות ציינתי שבפירוש לא והסברתי את מה שרשמתי פה לעיל. אף על פי שהמזכירה הבטיחה לי שההערות והביקורת הבונה שלי תלקחנה בחשבון ושמסקנות יופקו, אני מסופק ביותר שהיא אפילו תעביר לבוס שלה, ענת, את הביקורת כלשונה, או בכלל...

לסיכום -- ההמלצה שלי -- להתרחק


No comments:

Post a Comment