Tuesday, July 24, 2007

קצת על צרכנות

כמה נושאים הקשורים בצרכנות:

1. מוצרי יסוד אשר בפיקוח. ישנם מוצרים אשר המחירים שלהם מצויים בפיקוח ממשלתי ולכן מכירתם במחיר שעולה על המחיר אשר נקבע על פי חוק הוא עבירה על החוק. איך יודעים אילו מוצרים בפיקוח ומה המחיר שלהם? חיפשתי באתרי הממשלה ומצאתי את רשימת מוצרי היסור בפיקוח. הרשימה מעודכנת לתאריך החמישה עשר באפריל 2007.

שקית חלב 3% שומן של 1 ליטר צריכה לעלות 2.24 ש"ח כולל מע"מ
חמאה רגילה 100 גר' צריכה לעלות 2.7 ש"ח כולל מע"מ
אשל 4.5% שומן בגביע של 200 מ"ל צריך לעלות 1.37 ש"ח כולל מע"מ
גיל 3% שומן בגביע של 200 מ"ל צריך לעלות 1.28 ש"ח כולל מע"מ
גבינת עמק בחריץ של 1 ק"ג צריכה לעלות 38.71 ש"ח כולל מע"מ
גבינת טל העמק בחריץ של 1 ק"ג צריכה לעלות 45.34 ש"ח כולל מע"מ
גבינת גלבוע בחריץ של 1 ק"ג צריכה לעלות 38.1 ש"ח כולל מע"מ
גבינת גלבוע פרוסה במשקל של 200 גר' צריכה לעלות 9.44 ש"ח כולל מע"מ
מעדן חלב דני בגביע של 125 גר' צריך לעלות 1.6 ש"ח כולל מע"מ
מעדן חלב עם קצפת בגביע של 170 גר' צריך לעלות 2.09 ש"ח כולל מע"מ
ביצים מספר 2 בתבנית של 30 ביצים צריכות לעלות 21.25 ש"ח כולל מע"מ
ביצים מספר 1 בתבנית 30 ביצים צריכות לעלות 22.45 ש"ח כולל מע"מ
ביצים מספר 2 בתבנית של 12 ביצים צריכות לעלות 9.4 ש"ח כולל מע"מ
ביצים מספר 1 בתבנית 12 ביצים צריכות לעלות 9.95 ש"ח כולל מע"מ

2. מחירים על מוצרים צריכים להיות בש"ח, כולל מע"מ וכולל כל תשלום אחר שהוא חלק מהמוצר. אני מבין מזה שאסור, אם כך, להציג מחיר של משקה בבקבוק ואז בקופה לגבות בנפרד את דמי הפקדון. זאת עבירה על חוק הפיקדון. והנה הציטוט כפי שמסבירים באתר המשרד להגנת הסביבה:

ש:האם מחיר המכל כולל את הפיקדון?
ת:כן, המחיר על המוצר חייב לכלול את דמי הפיקדון. זאת אומרת - על המוצר יוציין המחיר אותו נדרש הצרכן לשלם בפועל.

ז"א שזאת עבירה על החוק לגבות בנוסף את דמי הפיקדון.

3. תשלום עבור שמירה או אבטחה בבית עסק. המועצה לצרכנות מסבירה:

גביית דמי שירות או דמי אבטחה בנפרד

שאלה:

האם רשאית מסעדה לדרוש, בנוסף למחיר המפורט בתפריט גם תשלום נפרד עבור "דמי שירות" או אבטחה?

תשובה:

סעיף 17(ב') לחוק הגנת הצרכן תשמ"א – 1981 קובע כי עוסק המציע או המציג מוצר לצרכן, חייב להציג את מחירו הכולל ובמטבע ישראלי. משמעותו של "המחיר הכולל" הינו כי במחיר המוצג לצרכן נכללו סך כל התשלומים בעבור המוצר, לרבות כל תשלום הנלווה לרכישת המוצר ואשר לצרכן אין אפשרות לוותר עליו במסגרת העסקה.

בהתאם, חלה חובה על בעל מסעדה לפרסם מחירי מנות הכוללים בתוכם את דמי השירות, דמי אבטחה (אם יש מאבטח), ו/או כל תשלום אחר הנגבה מהסועדים, אלא אם ניתנת לצרכן אפשרות אמיתית לוותר על התשלום הנוסף.

הפרת החובה מהווה עבירה פלילית שעונשה קנס כספי גבוה.
No comments:

Post a Comment