Wednesday, November 14, 2007

תורן האנטנות יוזז דרומית מערבית

ככה שהמרחק מקו הבתים הראשון הוא, לפי הדיווחים (אין לי עובדות לצערי) 320 מטרים.

ראשי המאבק טוענים שהם זכו בהישגים לפי המכתב המודבק למטה. אני פניתי מספר פעמים לאנשים המעורבים אך אף לא אחד ענה לי עם פרוטוקול הישיבה בה סוכמו הדברים או איזה שהו הסכם חתום.

חברים יקרים ניצחנו!
חברת פרטנר החליטה שלא לבנות את התורן במיקום שעליו דובר.
התורן יעבור למיקום דרום מערבי יותר בלב מטעי האבוקדו.
לשם כך הגיעו ראש המועצה אפי דרעי וסמנכ"ל טכנולוגיות בפרטנר אלון ברמן להסכמה על דרכי עבודה משותפות.
פרטנר הסכימה לכל דרישותינו:
  • מיקום התורן נקבע במשותף איתנו.
  • ה"סקר התאורטי" שיוכן עבור התורן יעבור בדיקה במכון בדיקה בלתי תלוי שייקבע על ידינו
  • בדיקות קרינה רבעוניות יעשו על ידי בודק מטעם המועצה אך במימון של פרטנר.
כמו כן הוחלט בישיבה שלא להפעיל את המתקן הקיים ברחוב רבין ולהזיז אותו אל מחוץ לשכונה המערבית אל כביש 57.
לגבי התורן שהיה צריך לקום בבית העלמין ינוב, כרגע הוחלט שלא להמשיך בבנייה, ופרטנר תנסה בשיתוף עם המועצה למצוא אתר חלופי רחוק יותר.
אני אישית חושב שגם אם לא ביטלנו כליל את ה"סכנה" לפחות הרחקנו אותה מבתי התושבים של כפר יונה.
זיכרו המרחק כמעט הושלש במקום 120 מטר קיבלנו 300 מטר ללא ספק ניצחון גם אם לא שפכנו דם.
אני מזמין את כל מי שרוצה, לפנות אלי לסיור משותף בשטח כדי להתרשם מהמיקום החדש.
בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכל אלה שעזרו וסייעו להביא את הנצחון,
מיכה, אמיר, אורן, יוחנן,נתן, רקפת, יעל, יובל, עלי, רפי, אילן, אלי, שגית ועוד רבים ואחרים שבלעדיהם כל זה לא היה קורה.
וכמובן למועצה וראש המועצה בראשה שהלכו איתנו יד ביד.
לכל מי שעשה בעניין תודה.
אנחנו נמשיך לעדכן באתר וברשימת התפוצה לגבי ה"סקר" והבדיקות.
שוב תודה לכולם,
בברכת כאן תורן לא קם,
יונתןNo comments:

Post a Comment