Friday, November 16, 2007

סדנה לאפקטיביות אישית וניהול זמן מאת אלון אולמן בעבודה

אתמול במשך מספר שעות שהיתי עם עמיתים מהעבודה בסדנה לאפקטיביות אישית וניהול זמן מאת
אלון אולמןקיבלנו חוברת שקפים
קיבלנו עזרי לימוד כגון טפסים, דפי משימות, סימניות "מצפן", ספר ועודבסדנה סיפר המרצה על עצמו וניכר עליו שהוא יודע להשיג מטרות לא קלות, כדי שהעיד על עצמו -- למשל, הוא משתתף כבר מספר שנים בתחרויות איש הברזל, ולמשל, הוא התאושש מקריסת ריאה והפך לספורטאי.

הנה כמה דברים שרשמתי לפני במהלך הסדנה כאלה שבשבילי מסכמים רעיונות מרכזיים וכאלה שיש לי עוד לחשוב עליהם:  • סוף מעשה במחשבה תחילה
  • אין דבר העומד בפני הרצון
  • לחשוב על מטרות ויעדים ולדאוג שבתכניות שלי אשריין זמן קשיח להשגתן
  • ערכים אישיים יפה שיעלו בקנה אחד עם ערכי הארגון -- האם זה הכרחי או עוזר לניהול זמן יעיל בעבודה?
  • יתייחסו אלי כפי שהרגלתי: אם ארגיל את עמיתי לשעות עבודה מסוימות שלי ולסדרי עדיפויות שלי ואתקשר עמם באופן שארצה שיתקשרו עמי -- אז כך גם ינהגו בי או כך יתרגלו להתנהג שלי
  • יעילות היא אמצעי להיות אפקטיבי
  • לחשוב לגבי משימות האם הנושא דורש בהחרך שאני אבצע אותו? אם לא כדאי לי לחשוב איך להאציל סמכויות ולתת את המשימה לאחראהבתי את אחת הקלישאות שהוצגו בשקף:
"בגלל שאיננו יודעים מה חשוב לנו באמת הכל נראה חשוב
בגלל שהכל נראה חשוב אנו עושים הכל
אנשים אחרים רואים שאנחנו עושים הכל ומצפים מאיתנו לעשות הכל
בגלל שאנו עסוקים בלעשות הכל אין לנו זמן לחשוב על מה חשוב לנו באמת"

וכמה פנינים:המרצה אמר: יש פה מעגל שהוא בלופ סגורהמרצה נתן דוגמה לכך שאנו מסוגלים להתנתק מהטלפון ולא לענות במקרים מסויימים למשל הוא שאל: "האם מתחת לחופה היית עונה לטלפון?" ומשה פונטש ענה לו "זה תלוי, האם זה הרב על הקו?"

No comments:

Post a Comment