Sunday, July 13, 2008

גיליתי את אתר רשימות

גיליתי היום את אתר רשימות
האתר מאגד יומני רשת של כותבים נבחרים.
לא ברורה לי השיטה שלפיה בוחרים את הכותבים ומה הסגנון המועדף
בין שלל הכותבים מצאתי גם כמה שמצאו חן בעיני כתביהם

הוספתי לקורא מאכיל הרסס שלי ונדגום אותם


No comments:

Post a Comment