Monday, July 14, 2008

ללא מילים: התרבות הישראלית בראי השפה

את הספר קניתי בגחמה של רגע בשעה שהייתי בבולמוס בחירת ספרים באתר של צומת ספרים כדי להרוות את צמא הקריאה הבלתי נלאה שלי.

אמנם באתר החנות הכתוב על הספר היה תמציתי למדי ויחד עם זאת די היה בו כדי לסקרן אותי.

אתמול התחלתי לעיין בספר ולקרוא בו בשקדנות.

אפילו למקרא המבוא לבדו כבר נשביתי בספר וסקרנותי עוד התעצמה.

הנה קישור לשגר יפה ומעניין כביקורת על הספר

והנה קישור למאמרו של דן לחמן שכתב אף הוא על הספר

וכמובן, הצגת הספר והמבוא באתר טקסט.


עוד בשעה שקראתי במבוא הצטערתי מאד שהמחברים לא ידעו על קיומו של מרכז הידע לעבוד העברית.
כאחד שנזקק בעצמו לקורפורה בעברית ,ונדרש לבדיקות סטטיסטיות על הטקסטים עמלתי רבות על יצירת כלים לאיסוף לניקוי ולנתוח טקסטים בעברית. זה גם היה חלק מתפקידי כמהנדס מרכז הידע לעבוד העברית וגם חלק מעבודת המחקר שלי לתואר שני. רוב הקשיים ככולם שהועלו במבוא ע"י המחברים הם קשיים שמשותפים לכל מי שרוצה לבצע ניתוחים סטטיסטיים ואחרים על טקסטים בעברית באמצעות מחשב. לחלק לא מבוטל מהקשיים החל מזמינות טקסטים לאורך שנים וכלה בניתוחים סטטיסטיים קיימים ובכלים לניתוחים לשוניים יש מענה באתר מרכז הידע לעבוד העברית.
לא נותר לי אלא לפנות למחברים ולספר להם על המשאבים הללו ולהציע את עזרתי אם יחפצו בה לעבודת המשך.

הספר עצמו מומלץ מאד ומחכים מאד.הרעיון לספר, בלשנות תרבותית, או היבטים תרבותיים של השפה, או כיצד השפה משפיעה על התרבות וכיצד התרבות משפיעה על השפה, יפה ומאד מרענן.

הכתיבה רגישה מאד לענייני מגדר (אני חושב שאפילו קראתי בקורות של אחרים שהרגישו גם הם בזאת). לפעמים הרגישות הזאת בשבילי היתה מוגזמת על גבול הפאראנויה.
הכתיבה מפתיעה בכך שכל ערך מקבל שני מאמרים, אחד של צבי טריגר ואחד של עמליה רוזנבלום. מה שנחמד הוא שכך ברור מי אמר מה ומה דעתו של מי. מאידך חבל שלא הואחד הטקסט למשהו רציף. אם כבר לכתוב במעין דו שיח היה נחמד אם באמת היה דו שיח של תגובה בין המאמרים ולא רק שני מאמרים עצמאיים שכל המשותף להם הוא המילה עליה מדובר. בכלל הייתי לוקח את זה צעד נוסף מרחיק לכת עוד יותר והייתי משתף כותב או כותבת מתחום הפסיכולוגיה האבולוציונית לכתוב מנקודת המבט הזאת שלדעתי היתה מאד מגוונת את ההתייחסות ומוסיפה עוד מימד של עומק. יחד עם זאת, הכותבים מראש הצהירו שהם מבטאים את דעותיהם. ההתייחסות של הכותבים בתור מי שחזרו מניו יורק לארץ לאמריקניזציה של השפה היתה מפתיעה גם היא.
כחובב שפה וכקורא מילונים אני שמח מאד על התוספת הזאת לספרייה שלי.

העותק שבידי סבל מדפוס לא איכותי ומלכלוך שדבק עוד בשלב הדפוס ע"י מכונת הדפוס עצמה, כאילו מריחות דיו או פיח. מעניין אם זה מאפיין את כל העותקים או רק את זה שלי...

אני משתעשע ברעיון אולי להתחיל במדור בסגנון דומה ביומן הרשת שלי כאן. נראה אם יהיה לי פנאי ואם יהיה לי משהו מקורי ומעניין לומר על מילים בעברית.


No comments:

Post a Comment