Monday, July 28, 2008

לא לסרטן

לא לסרטן
ד
"ר דויד סרוואן-שרייבר

קישור המפנה לטקסט על הספר מאתר ההוצאה לאור


לספר שני חלקים עיקריים:

האחד על תזונה והשפעותיה על גידולים סרטניים
השני על השפעות של עקה על הסרטן ודרכים להתמודדות עם לחץ ובעיות פסיכולוגיות

בעוד שהחלק הראשון שזור בצפיפות במראי מקומות מתוך ספרות מדעית כדי לגבות את הכתוב, חלק השני נראה שיש פחות תימוכין והמקורות פחות סמכותיים מאשר בחלק הראשון.

מה למדנו?
ניתן להשפיע רבות על היכולת של הגוף שלנו להתמודד עם מפגעים לרבות סרטן ע"י שינוי משטר האכילה וסוג האוכל שאוכלים והרכבו
למזון שאוכלות החיות שמניבות לנו חלב, ביצים ובשר יש השפעה רבה מאד על מה שאנו צורכים גם בהיבט של חומרים שגופנו זקוק לו והן בהיבט של תרופות וחומרים אחרים שאנו מקבלים בעקיפין
מסקרן הדיון על פרדוקס ההשמנה האמריקני וזה הישראלי שדנים בהם בספר.
מסקרן מאד הדיון באיזון בין אומגה 6 לאומגה 3. מפתיע עבורי היה אי ההתייחסות לזיהום אויר ולקרינה אלקטרו מגנטית בספר -- אולם אני יכול לנסות ולהסביר את זה בכך שהמחבר לא דן במקורות לסרטן כ"כ אלא במה שניתן לעשות כדי להתמודד עמו. עוד הוא לגבי יכולתו של המחבר לתמוך את דבריו ממקורות מהימנים שמבוססים על מחקר מדעי.

ספר מעניין ומחכים.
אני מתכוון וכבר התחלתי לנסות ולשלב יותר תה ירוק וכורכום ושום ובצל במזון שלי בדרך קבע. אני מסכים עם הקביעה בספר שאומרת שלא ברור אם זה משפיע ובאיזו מידה אבל ללא כל ספק אין זה מזיק.

הנה קישור שמסכם כמה מהתובנות בספר על תזונה
ועוד אחד.

ספר מומלץ בסה"כ -- ולו משום שהוא גורם למודעות בנושא פשוט שבו לכל אחד יש יכולת לבצע ולהשפיע על חייו ועל חיי משפחתו ועוד בגלל הנימוקים והגיבוי המדעי לטענות.

1 comment: