Monday, July 28, 2008

אפשר לתרגם מונחים בעברית לויסטה ולאופיס


אפשר לתרגם מונחים בעברית לויסטה ולאופיס

Microsoft Terminology Community Forum

מיקרוסופט מזמינה להגיב, להעיר, להציע ולהצביע על התרגומים שלהם למספר שפות רשמיות. ביניהן עברית.
הנה קישור להזמנה שלהם ביומן הרשת של פורטן (כן, זאת המלה העברית ל-portal הלועזית) השפה של חברת מיקרוסופט.

No comments:

Post a Comment