Wednesday, July 30, 2008

לאמיר הערן גוטע בשורות -- שנשמע בשורות טובות -- ברכות וקללות ביידיש

לאמיר הערן גוטע בשורות -- שנשמע בשורות טובות -- ברכות וקללות ביידיש מאת יוסף גורי

את הספר רכש בעבורי (החזרתי לו את הכסף!) חברי אמיר אהרוני לאחר ששמע שהתלהבתי מתאור הספר

מאז שיש לי את הספר על שולחני בעבודה נשמעות באויר קללות וברכות ביידיש מפי כל עובד ועובדת וזה מכניס עוד הנאה להוואי בעבודה.

שלא לומר שאני מתחיל להיות מסמר הערב במפגשים משפחתיים עם המשפחה מצידה של אשתי (מצד הורי, התורכים, אין ידע ושפה אידיים...).

הארגון בספר לא כ"כ מוצלח לדעתי וגם לא המפתחות שמפנים לעיול על פי מספרו ולא גם או רק לפי העמוד בו הוא מופיע.
מאידך, התרגומים גם לעברית גם לאנגלית וגם לרוסית הם שימושיים מאד מאד.

ספר מהנה ומומלץ.

שמחתי לראות כי יש ספרים נוספים של אותו המחבר בסגנון:

גם את אלה אנסה להשיג. מי יודע היכן ניתן להשיג?No comments:

Post a Comment