Tuesday, July 22, 2008

קראתי ונהנתי

האיש שאהב רק מספרים, סיפורו של פאול ארדש, וחיפושו אחר האמת המתימטית, מאת: פול הופמן

קישור מאתר ההוצאה

והמקור באנגלית

הספר סוקר בקלילות הסטוריה מנקודת המבט של פתרון בעיות בתורת המספרים ומעורבותו של המתמטיקאי פאול ארדש. הספר מציג את שיתופי הפעולה שלו עם מתמטיקאים (שיתופי פעולה רבים מאד) ואת מוזרויותיו.אפלטון ואתון נכנסים לבר...
מאת: תומס קתקרט ודניאל קליין

קישור מאתר טקסט

והפנייה למקור באנגלית

הספר מהווה מבוא מבדח ומקוצר בקיצור נמרץ של התפתחויות בפילוסופיה והענפים השונים בפילוסופיה באופן של הצגת הרעיונות וההבדלים ע"י בדיחות.
No comments:

Post a Comment