Sunday, August 17, 2008

קמבק בעברית -- חזבוג -- חדשוש -- הופעת אורח אצל רוביק רוזנטל

קמבק בעברית -- חזבוג -- חדשוש -- הופעת אורח אצל רוביק רוזנטל

כתבתי לפני כמה ימים על הצעתי למלה עברית לקמבק הלועזי: חזבוג, הלחם של חזר בגדול.
את הצעתי זאת שלחתי גם לרוביק רוזנטל עבור טורו באתר nrg.
והנה, קבלתי את תגובתו בדוא"ל בו הוא מודה לי וכותב שהצעתי חביבה.
הוא היה גם אדיב וכתב על הצעתי (וציין את שמי) בטורו האחרון: http://www.nrg.co.il/online/5/ART1/773/639.html. עוד מצא חן בעיני שהצעתי הופיעה בכותרת הטור.

יפה! :-)

חברתי לעבודה, אורנה, מספרת לי שהצעה למלה קיימת כבר והיא חדשוש, לאמור שזה חידוש בשנית. מעניין.

שלמה יונה חזבג בטור של רוביק רוזנטל! האח!

No comments:

Post a Comment