Monday, August 18, 2008

מי אני שאחליט על גורלם? מאת נעמה צבר בן יהושע לירון דושניק גדי ביאליק

מי אני שאחליט על גורלם? מאת נעמה צבר בן יהושע לירון דושניק גדי ביאליק

על הספר באתר ההוצאה לאור: http://www.magnespress.co.il/website/index.asp?category=185&id=2885

נמרוד אלוני על הספר: http://www.magnespress.co.il/PDF_files/miani.pdf

ספר, או ליתר דיוק חוברת דקיקה, ובו מוצגים מקרים שמעלים התלבטויות אתיות של מורים ומנהלים בנוגע להתמודדות עם תלמידים או עם עמיתים.

אהבתי:
  • מקרים מעניינים ולא מופרכים, בהחלט כאלה שיכולים לקרות לכולם, גם אהבתי שקל להשליך ממקרים אלה בנושאי חינוך על מקרים דומים במקומות עבודה או ביחסים בין אנשים
  • סקירה עיונית על הנושא
  • גורם לחשוב על מקרים כאלה ולגבש דעה או דרכי פעולה ולו מתוך מודעות לנושא
לא אהבתי:
  • הספר סטרילי מאד בכך שאינו מביע עמדה, אינו מכוון ואינו מציע פתרונות. מבחינה זאת הוא רק משמש בתור חומר גלם גולמי מאד לדיונים ואינו מביא עמו שום חידוש בדרכי התמודדות.
  • הסעיפים שמסבירים את הדילמה והקונפליקט מיותרים מאד לדעתי. כאילו הכותבים הניחו שהקוראים לא חכמים ונבונים מספיק כדי לשאול שאלות אלה בעצמם. עוד השאלות מעצבנות בכך שהן שואלות שאלות שלדעתי מתבקשות בנושא אך ללא שום מאמץ לענות עליהן.
בסה"כ בסדר. לא משהו וגם לא נורא. מי שמשתמש בראש או קרא רבות על נושאים של פסיכולוגיה וחינוך, ניהול ויחסים בין אנשים יבוא עם ציפיות לספר ולא יקבל תמורה הולמת, לדעתי.

בהחלט ציפיתי שהכותבים ינסו לתקוף את הבעיות האתיות בדרכים לפתרון ולא יעמדו מהצד יושבים על הגדר.

No comments:

Post a Comment