Thursday, September 11, 2008

מה יש פה להבין...??? מאת מירה עופרן בהוצאת רכס

מה יש פה להבין...??? מאת מירה עופרן בהוצאת רכס

קניתי את הספר בהזמנה מיוחדת מהוצאת רכס לאחר שקראתי המלצה של רון אהרוני על הספר שליש לחלק לרבע מאת מירה עופרן. חשבתי שיהיה מעניין להתחיל דווקא בספר זה העוסק בהבנה ובנקודות עדינות של שאלות, מטלות, וטקסטים מכלל לרבות קריאה ודיון ביקורתיים. כך אראה ואלמד את הגישה החינוכית של מירה עופרן בנושאי שפה בהוראה קודם לקריאה על גישתה על הוראת המתמטיקה. עוד סיבה לקרוא קודם ספר זה הוא לפי ספר היציאה לאור.

הספר עוסק בחשיבות ההבנה וההעמקה בעת קריאת טקסטים.
הספר מציע נקודות למחשבה, גישות להוראה ותרגילים.
בספר יש גם דוגמות רבות ממחקרים ומנסיונות.

אני חושב שרשימת העקרונות בסעיף יד' בפרק יב' נוגעת בנושאים המרכזיים בספר זה:
 • יש ללמוד כל חומר ברובד המשמעות שלו.
 • יש להתאים את החומר לכיתב, באופן שהתלמידים יוכלו ללמוד אותו ברמת המשמעות. בכיתה חלשה בוחרים חומר פשוט, ואותו מלמדים ברמת המשמעות, וזה עדיף על חומר מסובך או מורכב שיכול להלמד רק ברמת המילים.
 • אין לומדים בסדר של טכסונומיה כלשהי (כלומר אין לומדים ברמה מילולית בכיתות הנמוכות, ומכניסים את המשמעות בהדרגה), אלא לומדים לשם הבנת המשמעות כל הזמן, כשרמת הקושי והתחכום של החומר עולה עם הזמן.
 • יש צורך בהשתתפות של כל המורים, בכל המקצועות, בכל הכתות, בכל הגילים ובכל הרמות במאמץ הנדרש כדי לכוון את הלימוד לקידום ההבנה.
 • יש להדגיש את החשיבות העליונה של הבנת העניין בכל עיון, תוך ידיעה שהמילים משרתות את העניין.
 • יש לדאוג להוראה מפורשת, מוסברת, מנומקת ומודגמת, של דרכי הלימוד.
 • הוראת המקצועות צריכה לשלב בתוכה את הוראת דרכי הלימוד. (הכוונה היא להנחיית כל "מיומנויות הלמידה" תוך כדי הוראת המקצועות -- אין בכך פסילה של כל האפשרויות להנחיית דרכי לימוד בצורה נפרדת, בתנאי שהנחייה כזאת תיעשה גם בשילוב עם המקצועות).
דרכי הפעולה שהיא מציעה ברשימה נוספת באותו הסעיף גם הן מסכמות יפה נושאים מרכזיים בספר:
 • יש לשים לב ל"נקודות עדינות" בכל הזדמנות מתאימה.
 • כדאי להרבות בשאלות של ניתוח ושל הבנה בשיעורי בית ובבחינות.
 • כדאי להתרגל, ולהרגיל את התלמידים, לבחינות של הבנה בכלל, ולבחינות בספר פתוח בפרט.
 • יש להנחות את התלמידים איך לגשת לבעיות ולפתרונן, ואין להסתפק בבדיקת הפתרון.
 • בזמן התייחסות לעבודות של תלמידים ולדבריהם, יש להזהר שלא להסתפק בתיקון מילולי, אלא לשים לב לתיקון העניין ושיקול הדעת.
 • בהזדמנויות מתאימות כדאי לא להסתפק בתיקון שגיאות, אלא לערוך גם ניתוח של השגיאה ומקורה.
 • יש ללמד איך לענות על שאלות.
 • יש להבחין, וללמד להבחין, מתי נדרשת התייחסות קצרה לעניין, ומתי צריך להרחיב את הדיבור. ההבחנה הזאת דרושה קודם כל מן המורה, והוא צריך ללמד אותה לתלמידים.
 • המורה אחראי לניסוח מדויק של השאלה ולהגדרה מדויקת של המטלה, והתלמיד אחראי לניסוח מדויק של התשובה ולביצוע הולם של המטלה.
 • אין להטיל "עבודות" ברמה והסיקף שאין התלמיד יכול לעמוד בהם.
 • עיקר הלימוד מן ה"עבודות" הניתנות לתלמידים הוא ע"י הנחייה צמודה, יסודית ומעמיקה שלהם.

הקריאה שלי בספר היתה איטית יחסית כי כל הזמן חשבתי לעומקם של דברים וניסיתי למצוא דוגמות מנסיוני ואח"כ מקורות היום הבא לגבי כל חלק וחלק שקראתי. עוד נתפסתי לשעורי הבית בשפה שקיבל בני, אביב, בכתה ב' וצרם לי מאד חוסר ההתייחסות של המורה (אולי זה לא לגנותה, כי זה היה רק בימים הראשונים לשנת הלימודים) לאי הדיוק של התלמידים בתשובות לשאלות שלה. אני מקווה שהיא תקפיד מאד על תשובה מתאימה ולעניין לשאלות שהיא שואלת.

הספר מחכים מאד ומומלץ.
אני מחכה בציפייה רבה להתחיל ולקרוא את ספרה עטור המחמאות של מירה עופרן "שליש לחלק לרבע".
הערה חשובה לגבי ההוצאה לאור: הספר יצא בדפוס ברמה ירודה ביותר (דמיינו הדפסה ברמת טיוטא במדפסת דיו ביתית וברמת הפרדה נמוכה). זה מאפיין את כל הספרים שקיבלתי בהזמנתי מהוצאת רכס.

No comments:

Post a Comment