Sunday, January 4, 2009

הסמכות החדשה מאת חיים עומר


קראתי את ספרו של חיים עומר הסמכות החדשה בהוצאת מודן.

מצאתי את הספר המשך טבעי לספרו האחרון שקראתי, המאבק באלימות ילדים. למעשה, ישנה חזרה רבה מאד ומשמעותית מאד על הרעיונות מספרו הקודם בנושא. התוספות הן בעיקר חידוד והדגמה נוספת של מקרים רבים, לאור הנסיון המצטבר בסדנאות ובקליניקה שלה שותף המחבר. יש גם הרחבה יפה ומועילה על ההיבט של בית הספר והקשר מורים-תלמידים, מורים-הורים, מורים-חוץ (הכוונה בחוץ לגורמים כמו שיטור, רווחה, פסיכולוגים ופסיכיאטרים...).

בספר מזכירים גם את soscenter שהוא מרכז להדרכה בנושאי אלימות.

באתר טקסט כתוב על אודות הספר. עידן רבי ב-nrg כותב על אודות הספר וגם על המחבר ובנוסף יש דגשים ונקודות עיקריות מהספר בסקירתו.

הספר מומלץ, מעניין, מחכים, מועיל במיוחד בגישות המקוריות והמעשיות שלו וגם כבד מאד לקריאה.

אני נהניתי לקרוא ולמדתי רבות.
מעניין מאד היה לו היו מפעילים תכניות כמו שהוא מציג בספרו בבתי הספר. הייתי רוצה לראות דבר כזה בנסיון בבית הספר שבו בני לומד.


No comments:

Post a Comment