Thursday, January 29, 2009

טיוטת רשימה של ספרי נדל"ן

הנה רשימה של ספרים בנושא נדל"ן. הרשימה לקוחה מתוך אתרי אינטרנט.
ללא הגהה וללא עריכה ואין לי מושג מה מתוכם שווה ומה לא שווה.

 • המדריך למבצעים עסקת נדל"ן / עו"ד מישאל אדמון
 • נדל"ן בג`ינס / חיים לוי
 • נדל"ן למתחילים / צביקה ברגמן
 • כלכלת נדל"ן בישראל - ייזום ומיסוי הלכה למעשה / דורית גבאי
עוד ספרים בתחום המכירות, שיווק, שוק ההון, כולם של צביקה ברגמן בהוצאת סודות:
 • בורסה-הקורס השלם / צביקה ברגמן
 • האנליסט המתחיל / צביקה ברגמן ונתי לייזר
 • היזם המתחיל / צביקה ברגמן
 • למכור קרח לאסקימואים / צביקה ברגמן
 • הבנק ואתה / צביקה ברגמן
 • ניתוח טכני למתחילים / צביקה ברגמן
 • בורסה-ספר הטיפים הגדול/ צביקה ברגמן
 • פעל והתעשר / צביקה ברגמן
 • עושים ספר / צביקה ברגמן
 • אתה יכול להרוויח יותר / צביקה ברגמן


No comments:

Post a Comment