Monday, January 26, 2009

עבוד שפה טבעית בשרות העיוור

שמחתי לשמוע כי חברי, אמיר אהרוני, במקביל ללימודי השפה העברית והבלשנות שלו עובד בחברה שעושה שימוש בטכנולוגיה של פרופסור עוזי אורנן, לרבות מכונת הקריאה שלו, לטובת עיוורים. (על הטכנולוגיה הנ"ל של אורנן ראו, למשל: מנוע חיפוש בטקסטים עבריים, ועוד, ראו: ניאוזאורוס מנוע חיפוש וניהול מימדים).

זאת נשמעת עבודת חלום לסטודנט חובב שפה, השפה העברית בפרט ובמיוחד למי שיש לו זיקה לטכנולוגיה, תוכנה ומחשבים בגלל התחום של עבוד שפה טבעית. גם התכלית של המוצר, קריאה ממוכנת של טקסטים בעברית לעיוורים מוסיפה נדבך ערכי לא מבוטל.

שמעתי והתקנאתי.

ועוד הוא עובד מהבית. באמת עבודת חלום לסטודנט.

בהצלחה, אמיר!!

1 comment: