Wednesday, February 4, 2009

גינון ונוי וחסכון במים


לאור מצבו העגום, לפי הפרסומים, של משק המים במדינת ישראל נראה שיש צורך חמור בצמצום השימוש במים לרבות לצרכי השקיה בגינות נוי. לאור חיבתי הרבה לצמחייה בכלל ולגינון בפרט, גינוי ביתי וגינון ציבורי, אני מחפש כל הזמן דרכים לקיים בכל זאת את הצמחייה הרבה שטיפחתי בגינת ביתי ויחד עם זאת לצמצם באופן ניכר את השימוש במים לצרכי השקייה.

כמה צעדים שנקטתי:
  • ניתוב מי כיור בחצר להשקיית עץ לימון שנטוע בקרבת הכיור
  • איסוף מי גשמים ממרזבים בדליים/חביות ושימוש בהם להשקייה
  • השקייה בטפטוף המבוקרת ע"י מחשב השקייה
  • תזמון השקיות רק לימי שרב או לאחר ימים רבים של עצירת גשמים
  • השקיה סלקטיבית של צמחייה לפי עונות, לדוגמה, הדשא לא דורש אותה כמות מים בחורף כשם שהוא דורש בקיץ.
כמובן שיש עוד הרבה לעשות. אבל אני מתקדם לפי יכולתי.

באתר משרד החקלאות מצאתי כמה קישורים מועילים ובהם מידע שיכול לסייע לי לעשות עוד בנושא:


No comments:

Post a Comment