Sunday, March 1, 2009

תיוג מחדש של הרשימות ביומן הרשת שלי

ניסיתי לעבור על ההודעות והרשימות שלי ביומן הרשת על מנת לתייג מחדש לפי קטגוריות:
  • ספרים
  • משפחה
  • טכנולוגיה
  • שפה
  • אקטואליה
אבל המשימה מאד מייגעת עם מנשק המשתמש של בלוגר... אז התייאשתי.
אולי כדאי לי לפתוח יומני רשת ייעודיים לנושאים השונים?! לא יודע... חבל שניהול המידע הזה לא יותר קל ונח.

No comments:

Post a Comment