Thursday, April 23, 2009

גני סיפור בחולון מאת רמי אהרוני


קיבלתי מתנה מהוצאת הספרים אוריון, "גני סיפור בחולון".

מסופר על רעיון של יצירת גני משחקים בעיר חולון שבכל גן משחקים הנושא הוא ספר ילדים.
כך חיברו יחד סיפור ילדים, אמן פיסול, מבצעים, קבלנים, אדריכלים והעירייה.

הנה קישור לאתר עיריית חולון שם מוספר על אודות גני סיפור: http://www.holon.muni.il/ ושם לגלוש ל:

מבקרים גנים ומתקנים גני סיפורקראתי בספר ונהנתי ללמוד על הגנים שכבר הוקמו ואלה שבהקמה (הספר לא חדש ככה שוודאי הם כבר קמו).

הנה כמה קישורים לכתבות בנושא שם אפשר להרחיב עוד:
חשבתי שפעילות גיבוש מהנה מאד לכתה שבה לומד אביב יכולה להיות שיטוט בין גני הסיפור, משחק של הילדים בכל גינה וגינה ואולי קריאה של הסיפור שהוא נושא הגן בכל גינה בה מבקרים.

No comments:

Post a Comment