Monday, April 6, 2009

דברים מעניינים שמצאתי באתר משרד התעשייה והמסחר

שוטטתי באתר משרד התמ"ת ומצאתי כמה דברים מעניינים:

המשרד מפיק ספרות מקצועית ומוכר אותה לכל דורש. קטלוג לפי הכתוב יישלח לכל המבקש. ברשימה הכללית של הכותרים שבהפקת המשרד שמצאתי ניתן לראות שם המחברים, שם הכותר, מחירים ולעיין בכריכה ובתוכן הענייניים. לא ברור לי מדוע ספרות מקצועית שמופקת בכספי המיסים שלנו אינה זמינה לאזרחים ללא תשלום באתר האינטרנט. אני מבין את הצורך לכסות עלויות הדפסה ומשלוח אבל מרגע שהופק הכותר, הייתי מצפה שיהיה זמין ללא תשלום באתר המשרד.

מוזר שאפילו הפצת הספרים כבר לא זמינה לאזרחים. הנה ההודעה שמתקבלת כאשר מנסים להזמין כותר:
לרגל מעבר מאה לבית לאו גולדברג בתל אביב הופסקה פעילות מרכז ההפצה
על מועד חידוש הפעילות של מרכז ההפצה, תפורסם הודעה מתאימה.

כמה דברים מסקרנים לטובת הרחבת הידע כשרוצים לשפץ בבית אפשר למצוא ברשימה של הכותרים לענף הבנייה:
אחרי בירורים מצאתי את מספר הטלפון במקום: שילמתי 101 ש"ח בעבור כל הכותרים שלעיל בבנק הדואר, באתי עם הקבלה למנחם בגין 86 בת"א קומה 4 לטלי שנתנה לי את החומר וחזרתי לדרכי. עכשיו נותר לי לקרוא וללמוד. אולי אני ככה אבין מה עומד מאחורי המלאכות הללו ואם יגיע בעל מקצוע אני אבין את העלויות ואת העבודה טוב יותר ואולי אפילו יש דברים שאוכל לבצע בעצמי.

No comments:

Post a Comment