Tuesday, May 5, 2009

שני ציורים חדשים שקיבלתי אתמול מאביב

אביב הפקיד בידי שני ציורים חדשים אתמול.

האחד של מכונית שאותה צייר, כך מסתבר כבר לפני שבוע והניח על שולחן העבודה שלי בבית (ומשום מה לא ראיתי). 

השני, של פרות, שאותן למד לצייר בבית הספר, כך מסתבר.

No comments:

Post a Comment