Sunday, May 3, 2009

תמונות חדשות שהילדים נתנו לי

מצאתי במטבח ציור של סיון ומיהרתי לנכס אותו לעצמי:

ומאביב קיבלתי את שני הציורים הללו, האיש שצויר בעזרת עפרון וסרגל ואת המלאך שאביב צייר ביד חפשית. אהבתי מאד את הפקטים בבלונים של איש הסרגל וגם את הרעיון לציור המלאך:


No comments:

Post a Comment