Monday, May 25, 2009

תמונות מהחודש האחרון: מאי ואולי גם מסוף אפריל

שבועות מספר שלא העברתי תמונות שאני מצלם לאתר וליומן הרשת. אתמול היה התיקון.
יש גם תמונות מהחיבר בחיפה, גם מגן השעשועים שליד הבית ברחוב נחל משושים, גם תמונות מגשר הצבים של נחל אלכסנדר, גם מרמת רזיאל וגם ממסיבת יום ההולדת של ניר מהשבת האחרונה.

התמונות כולן נמצאות בקישור http://yeda.cs.technion.ac.il/~yona/aviv/2009/5.2009/index.html#24.5.2009.


צבים במי נחל אלכסנדר ליד גשר הצבים (שימו לב לכובע שנפל למים והצבים משתעשעים בו):
#29 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 200 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm | #30 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/125 | ISO : 200 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm |
#31 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 200 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm | #32 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 200 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm |
#33 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/125 | ISO : 200 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm | #34 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/160 | ISO : 200 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm |
#84 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/320 | ISO : 400 | Aperture : 9.0 | Focal Length : 24.0 mm |
#37 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/250 | ISO : 200 | Aperture : 11.0 | Focal Length : 10.0 mm |

גלידה אצל הגזלן:
#40 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 200 | Aperture : 11.0 | Focal Length : 10.0 mm |
#42 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 200 | Aperture : 11.0 | Focal Length : 10.0 mm |
#43 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/40 | ISO : 200 | Aperture : 11.0 | Focal Length : 10.0 mm |


אביב במצפה בחיבר בחיפה:
#11 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 200 | Aperture : 22.0 | Focal Length : 10.0 mm |

ניר בשדה:
#14 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/125 | ISO : 200 | Aperture : 11.0 | Focal Length : 24.0 mm |

הילדים בגן המשחקים שליד גשר הצבים בנחל אלכסנדר:

#15 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/125 | ISO : 200 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 45.0 mm | #16 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/125 | ISO : 200 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 46.0 mm |
#17 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/125 | ISO : 200 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 42.0 mm | #18 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/125 | ISO : 200 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 40.0 mm |
#19 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/200 | ISO : 200 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm | #20 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 200 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm |
#21 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 200 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm | #22 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 200 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm |
#27 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/125 | ISO : 200 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm | #28 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 200 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm |
#25 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 200 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm | #26 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/125 | ISO : 200 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 46.0 mm |

אביב במצב אפייני, על עץ, ליד קיבוץ מעברות, נחל אלכסנדר:
#55 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |

סיון והילי בתחנת אוטובוס ברמת רזיאל:
#54 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 200 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 35.0 mm |כמה תמונות ממסיבת יום ההולדת של ניר אצלינו בחצר בשבת:
#56 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |
#60 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |
#63 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |
#69 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 34.0 mm |
#74 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm | #75 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/40 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm |
#73 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/40 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm |
#78 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/200 | ISO : 1600 | Aperture : 4.0 | Focal Length : 32.0 mm |
#83 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/40 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 28.0 mm |

No comments:

Post a Comment