Monday, July 27, 2009

הדוד פטרוס והשערת גולדבך מאת אפוסטולוס דוקסיאדיס


קראתי את הדוד פטרוס והשערת גולדבך מאת אפוסטולוס דוקסיאדיס ונהנתי מאד. אהבתי את השילוב שבין סיפור אישי של המספר, הסיפור של דודו המתמטיקאי והשילוב של מושגים ונושאים מתורת המספרים. הספר קצר, 172 עמודים, וקל לקריאה. הספר במקור נקרא Uncle Petros and Goldbach's Conjecture והוא תורגם על ידי אמיר צוקרמן וראה אור בהוצאת ספרי עליית הגג.

אמיר גוטפרוינד ב-nrg על הספר.


בספר יש השקפות עולם מנוגדות. מצד אחד זאת של אביו של הדמות המספרת שטוען ש-"הסוד בחיים זה תמיד להציב לעצמך מטרות ניתנות להשגה" ומצד אחד הדבקות של הדוד פטרוס להוכיח בגפו את השערת גולדבך. מעניין הוא שהמשבר הנפשי והמקצועי שמתואר בסיפור בגלל הגילוי של גדל על משפטים שלא ניתנים להוכחה ומאוחר יותר ההוכחה של אלן טיורינג שלא ניתן להבדיל א-פריורי האם משפט הוא בלתי ניתן להוכחה אלא אם מצליחים להוכיחו או להפריכו (אך כל עוד אין סתירה ואין הוכחה, פשוט לא יודעים), אפיין כנראה את מצבם של מתמטיקאים רבים באותה התקופה.

עוד מעניין השימוש במשפט של גדל כדי לתרץ אי עשייה מתמטית אצל הדוד פטרוס, מה שמכנה חברו של המספר, סמי, ענבי בוסר לפי המשל של אייזופוס.

מומלץ!

No comments:

Post a Comment