Monday, September 21, 2009

ביקור בגבעת חיים איחוד

ביקרנו בגבעת חיים איחוד לאור בקשתו של ניר "לנסוע לראות חיות".

הילדים כולם חלבו עז וקיבלו תעודות המעידות על כך (אני גם צילמתי פאפאראצי...)


הילדים ליטפו חיות רבות ונהנו מאוד.


גם אנחנו נהנו.


בפינות היצירה הילדים גם עסקו בנגרות וגם ציירו. מהנגרות לא נשאר לי משהו להראות (הם בעיקר דפקו פיסות עץ אלה לאלה עם מסמרים ועם פטישים...) אבל מהציורים נשאר לי ציור של אביב ועוד ציור של סיון שהיא ציירה על גב תעודת החליבה שלה.
תמונות מהחליבה:

הילדים עם החיות:


במתקני השעשועים


על כני הציור:
No comments:

Post a Comment