Thursday, September 17, 2009

כופל, נכפל ומכפלה

בפורום הורים לילדים ביסודי בתפוז פורסמה הודעה ובה קישור לאתר שמציע תרגילים בחשבון לילדים. משם התגלגל הדיון על איכות התרגילים באתר ועל שמותיהם ומשמעותם של החלקים השונים בתרגילי כפל. הצטרפתי לדיון כדי להדגיש את החשיבות של הגדרת מושגים ושימוש בהם וקשירת השפה ומשמעויות בשפה עם השימושים של המונחים ושל ההגדרות במתמטיקה. עוד קישרתי שם למאמרים של תלמה גביש ושל רון אהרוני.
המאמרים שאליהם קישרתי הם:
כינוי = נכפל = מחולק = שלם מאת פרופ' רון אהרוני
חשיבותם של ניסוחים מפורשים מאת  פרופ' רון אהרוני

No comments:

Post a Comment