Thursday, September 10, 2009

העולם בוהה בך מאת אביב יונה

אביב כתב שיר בשם "העולם בוהה בך". הוא גם הלחין אותו אבל לא היו לי הכלים להקליט אותו מפזם את המנגינה. אני צריך למצוא לזה פתרון לפני שהוא ישכח אותה.
הנה המילים:

העולם בוהה בך מאת אביב יונה 

אתה לא יכול לעשות כלום
אתה לא יכול לשבת
כי כולם מסתכלים


כי העולם  בוהה בוהה בוהה בך
כי העולם בוהה בך
וזה מפריע לך
העולם בוהה בך

אתה לא יכול לאכול
אתה לא יכול לראות
כי העולם לם לם בוהה בך
וזה מציק מאוד

כי העולם בוהה בך ופרוע מאוד!
והנה גם סריקה של היצירה המקורית כפי שקיבלתי אותה ממנו.

No comments:

Post a Comment