Tuesday, October 6, 2009

מורה ברגע מאת ספנסר ג'ונסון וקונסטנס ג'ונסוןמצאתי בספרייה בכפר יונה את הספר מורה ברגע מאת ספנסר ג'ונסון וקונסטנס ג'ונסון. הספר קצרצר, כ-100 עמודים, חלקם בגופן ענקי. זהו ספר הדרכה שנותן מתכונים פשוטים כיצד להביא לתודעתנו את ייעדנו, כיצד לעודד את עצמנו וכיצד לתקן את עצמנו. נדמה לי שאכן המודעות והמעקב הם לב לבו של התרגיל.

הספר ראה אור בהוצאת מודן ותורגם (תרגום בינוני מאוד, לטעמי) ע"י טלי נתיב-עירוני. במקור הספר נקרא The One Minute Teacher: How to Teach Others to Teach Themselves.

בשתי מילים: חשיבה חיובית.
במשפט: הצבת מטרות, שבחים עצמיים, ביקורת ותיקון עצמי וכל זאת תוך כדי התבוננות עצמית די להנות מתחושות טובות על השגים ולהרגיש תחושות רעות על סטייה מהיעדים.

מדובר בתכנית בת שלושה שלבים שההצעה היא להקדיש לכל אחד מהשלבים רגע ביום, מספר פעמים ביום. השילוש הקדוש הוא:
 • קביעת ידעים ברגע
 • שבחים ברגע
 • תיקון ברגע
אני מצטט את הסיכום לכל אחד מהשלבים מהספר:

קביעת יעדים ברגע:
אני מלמד את עצמי מה שאני רוצה ללמוד כאשר:
 1. אני מקדיש את הזמן לחשוב בשקט על מה שאני באמת רוצה ללמד את עצמי. ואז אני מחליט מה הם היעדים
 2. אני רושם את היעדים בגוף ראשון, בזמן הווה, כאילו אני כבר משיג את היעדים
 3. אני רושם את היעדים בקצרה, כדי שאוכל לקרוא אותם לעיתים תכופות וברגע אחד בלבד
 4. אני מדייק כשאני רושם את היעדים. אני קובע תאריך להשגת היעד
 5. אני משתמש במילים של תחושה טובה. בכל פעם שאני קורא את היעד שרשמתי, אני מדמיין כמה טוב אני מרגיש
 6. אני מקדיש דקה אחת, מספר פעמים ביום, כדי לעצור ולהביט ביעדים ולבחון את התנהגותי -- ואז אני רואה אם התנהגותי תואמת את היעדים
שבחים ברגע:
 1. אני משבח את עצמי מייד
 2. ברגע שאני עושה משהו כהלכה, אני אומר לעצמי במפורש מה עשיתי כהלכה, או בערך כהלכה
 3. אני אומר לעצמי כמה טוב אני מרגיש לגבי מה שעשיתי כהלכה. אני מפסיק לשניות אחדות כדי להרגיש באמת את הצלחתי
 4. אני מזכיר לעצמי שאני באמת אדם טוב
 5. אני מעודד את עצמי להמשיך באותה התנהגות טובה מפני שאני רוצה להרגיש טוב שוב בזמן הקרוב -- לגבי התנהגותי ולגבי עצמי
תיקון ברגע:

התיקון-ברגע פועל היטב בשבילי כאשר:

במחצית הראשונה של הרגע:
 1. אני רואה במהירות האפשרית שהתנהגותי איננה תואמת את יעדי
 2. אני אומר לעצמי במפורש מה עשיתי שלא כשורה -- מה מונע בעדי מללמד את עצמי את מה שאני רוצה ללמוד
 3. אני שותק במשך שניות אחדות  כדי להרגיש בשקט את החמצתי. ככל שתחושת אי הנוחות שלי גדולה יותר כך אני רוצה יותר לתקן
במחצית השנייה של הרגע:

 1. אני מזכיר לעצמי שהתנהגותי איננה טובה עכשיו, אבל אני טוב. אני מכוון מחדש את התנהגותי ומרגיש טוב לגבי עצמי. אינני מגן על התנהגותי. אפילו בפני עצמי
 2. אני מלמד את עצמי את מה שאני רוצה ללמוד. אני משנה את התנהגותי ומתקן


הנה, קישור לסיכום הדברים באנגלית וכמה פעילויות בנושא.

רעיון נחמד ולא מזיק. ספר קליל.

No comments:

Post a Comment