Tuesday, October 13, 2009

ציורים שקיבלתי מניר

ניר ביקש לקבל ממני כסף וזה היה פתח לשיחה מעניינת מאוד:


ניר: אבא, תן לי כסף!
אבא: אתה מבקש כסף?
ניר: כן! אני רוצה שתתן לי כסף.
אבא: כסף מקבלים באחת מהאפשרויות הבאות: ירושה, עבודה, נדבה, גניבה, הלוואה או גניבה. סתם כך לא תקבל כסף. מה האופן שבו אתה בוחר לקבל את הכסף שאתה מבקש?
ניר: אני רוצה לעבוד.
אבא: בחירה מצויינת!
ניר: נו, אז תן לי כבר כסף
אבא: ניר, אתה צריך לעבוד תמורתו.
ניר: אני אומר לך שהעבודה שלי זה שתתן לי כסף...
אבא: אתה יכול לקבל כסף בתמורה לעבודה. קבלת הכסף היא התוצאה. העבודה שלך היא זאת שתמורתה תקבל את הכסף.
ניר: אז מה אני יכול לעשות?
אבא: אולי יש דברים שאתה יודע לעשות או יודע להכין ואני יכול לרצות לקנות ממך?
ניר: ציור! אני אצייר לך  ציור!
אבא: זה רעיון מוצלח. אז אם תצייר לי ציור והציור יהיה יפה ואוהב אותו, אני אבקש לקנות אותו ממך. ואז אני אקבל את הציור ואתה תקבל כסף תמורתו.

ניר רץ לצייר לי ציור יפה. הוא אפילו הוסיף שרבוטים (קווים בצורת שיני מסור) שכל אחד מהם הוא כתיבה שלו של שם של אחד מבני המשפחה. מה שהיה מרתק הוא שהוא משך את הקו ארוך יותר או קצר יותר לפי אורך השם שרצה לכתוב לפי השמיעה.No comments:

Post a Comment