Thursday, October 29, 2009

קבלות תדלוק המכונית

החלטתי לתעד את צריכת הדלק של המכונית החדשה. הנה שתי הקבלות הראשונות שיש לי מתדלוק המכונית.
ב-20 באוקטובר 2009 מלאתי 59.565 ליטרים של דלק אשר הספיקו לנסיעה של 602.1 קילומטרים. מתקבל יחס של 10.108 קילומטרים לליטר (9.89 ליטרים למאה קילומטרים).
ב-29 באוקטובר 2009 מלאתי 55.605 ליטרים של דלק אשר הספיקו לנסיעה של 603.7 קילומטרים. מתקבל יחס של 10.857 קילומטרים לליטר. (9.21 ליטרים למאה קילומטרים).
הבחנות:
  1. תדלקתי רק לאחר תשעה ימים (לצערי, לא תעדתי את צריכת הדלק עד התדלוק העצמי הראשון שלי, הרי המכונית הגיעה עם מיכל מלא כשרכשתי אותה).
  2. התחלתי לנהוג באופן אשר מאפשר צריכת דלק חסכונית יותר.
אני חושב שאם אצליח להתאים את משטר הנהיגה שלי כך שאקבל צריכת דלק ביחס של 12 קילומטרים לליטר (שמונה ושליש ליטרים למאה קילומטרים) זה יהיה יפה, ביחס לסוג המכונית. אחכה ואראה עם הזמן.

המחיר הנקוב, ד"א אמור להיות מחיר המקסימום המותר, כי יש לי הסדר עם תחנת הדלק עם כרטיס תדלוק שלהם, והמחיר המוזל אמור להיות זה שתופס בחיוב הכרטיס... איך זה יוצא שעם הקבלה רשום מחיר אחד ואני מחוייב במחיר אחר, את זה אינני יודע... המחיר לפי משרד האנרגיה הוא 6.19 ש"ח לליטר דלק אוקטן 95. אני צריך לברר את זה בתחנה.

No comments:

Post a Comment