Wednesday, October 21, 2009

ההוכחה והפרדוקס מאת רבקה גולדסטיין

קראתי את ההוכחה והפרדוקס מאת רבקה גולדסטיין. הנושא מרתק: משפטי האי-שלמות של קורט גדל וסקירה של חייו ועבודתו של קורט גדל יחד עם פיקנטריה על אנשים מפורסמים שבאו איתו במגע (למשל, אינשטיין). למעשה, הספר כתוב ביבושת מסויימת וממש ממש היה לי קשה להתרכז ולקלוט את המידע. יש ספרים הרבה יותר מוצלחים בסוגה הספרותית הזאת של תיאור אנשי מדע וחייהם. אחד הטובים ביותר שקראתי היה האיש שאהב רק מספרים מאת פול הופמן.

הסיפור של גדל מרתק (ולא בגלל האופן שבו המחברת מספרת אותו, לצערי) והפרסומים שלו הכו בתדהמה את הקהילייה המדעית בכלל ואת אנשי המתמטיקה בפרט. זה היה גדול. נהנתי לקרוא את הזעזועים שגרמו המשפטים של גדל בספרים רבים שנושאם הוא הסטוריה של המתמטיקה והציגו יפה ובאופן מעניין את זה הופמן בספרו על ארדש, רון אהרוני בספרו על מתמטיקה שירה ויופי ובספרים אחרים. הנה כמה קישורים על ספרו הנהדר של אהרוני: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3496492,00.html וגם זה http://www.poetryplace.org/monthpoet2-may08.html.

אולי לי בתקופה הזאת קשה יותר לקרוא ואני מתייחס לכתיבה של המחברת ככתיבה מסורבלת.. ואולי זה לא רק אני. אבל המידע שבספר חשוב ומעניין (רק חבל שהוא מוצג כל כך יבש...).

No comments:

Post a Comment