Thursday, October 8, 2009

לגעת באמת מאת אירית לויתן עירית מלמד ומיכל פרוכטר


קראתי את לגעת באמת מאת אירית לויתן עירית מלמד ומיכל פרוכטר ולא הבנתי מה למדתי. הספר לטעמי הוא חיבור וסיכום שטחי ולא ממצה בנושא הגישור בכלל ובעיקר בתחום שלכאורה הוא אמור להתמקד בו, הגישור ככלי לפתרון ולהתרת עימותים בבית הספר. לטעמי הספר כתוב בשפה ובעריכה חובבניים והערך המוסף שלו מעבר לאותו סיכום שטחי לא ברור. חבל על זמן הקריאה וחבל על הכסף.No comments:

Post a Comment