Thursday, October 8, 2009

הרשמה לתוכנית להכשרת אקדמאים באתר משרד החינוך


החוויה למלא את טפסי ההרשמה לתוכנית  של משרד החינוך להכשרת אקדמאים להוראה מביכה, בלשון המעטה.
ראשית, הטפסים באתר לא עובדים אלא בדפדפן Internet Explorer מה שמחייב את הפונים שיהיה אצלם דפדפן זה שפועל במערכת הפעלה חלונות שהיא אינה חינם. למי שעובד בדפדפנים אחרים או במערכות הפעלה אחרות אין אפשרות למלא את הטפסים הללו. מצב זה מתמיהה. האם משרד החינוך מקדם מכירות של מיקרוסופט?!

בחלק שממלאים הסטוריית עבודה, לא ניתנת אפשרות לסמן שעדיין עובדים באותו מקום העבודה ולכן מניין השנים לוותק באותו מקום עבודה לא נספר כלל גם אם עד היום הוא 10 שנים!! ז"א שמי שעובד כבר עשר שנים באותו המקום צריך או להשאר עם וותק שנצבר לו קודם לכן במקום עבודה אחר או שהוא נאלץ למלא בטופס שהוא סיים את עבודתו (גם אם זה לא קרה). יש אפשרות שלישית והיא למלא תאריך סיום עבודה בעתיד, שזה בעצמו גם מתמיהה.

עוד מעניין שהתאריכון שבאמצעותו ממלאים את תאריכי התחלת וסיום לימודים ועבודה מאפשר להכניס תאריכים בעבר הרחוק מידיי ובעתיד הרחוק מידיי.

השיא מבחינתי היה ביום התהליך שבו הטופס מציג את אשר מולא ובתחתית רשום ברצוני להרשם למסלול הכשרה למורי אנגלית (זה נשאר להם כנראה מהשנה שעברה).

כמה חובבני! כמה לא רציני!! בושה! והכול מכספי המיסים שלנו.


No comments:

Post a Comment