Monday, March 1, 2010

מה רכשתי ב-30 ש"ח במכירת ספרים בספריית בית ברל?

בשלושים ש"ח בלבד יצאתי עם השלל הבא במכירת ספרים משומשים בספריית בית ברל היום:


  • כל כתבי חיים נחמן ביאליק. הוצאת דביר תל אביב. הדפסה כ"ו תשל"א
  • יד הלשון מאת יצחק אבינרי. הוצאת יזרעאל תל אביב, מהדורת דבר.1964
  • תיקון הכתיב העברי מאת ורנר ויינברג. הוצאת מאגנס ירושלים. תשל"ב
  • מילון עברי ידי שלם מאת מ' צאנין. הוצאת לעצטע נייס תל אביב. 1960
  • בשוט לשון מאת רפאל ויס . הוצאת קריה ספר ירושלים. 1982
  • מדריך הפרפרים בישראל מאת דובי בנימיני. הוצאת כתר ירושלים. 1997

1 comment:

  1. יד הלשון של אבינרי – מסמך היסטורי מוזר, אבל מעניין מאוד. אם לא לוקחים אותו ברצינות רבה מדי, אפשר ללמוד ממנו הרבה.

    ReplyDelete