Wednesday, March 3, 2010

לא כך כתוב בתנ"ך מאת יאיר זקוביץ ואביגדור שנאן

קראתי בספרייה את הספר לא כך כתוב בתנ"ך מאת יאיר זקוביץ ואביגדור שנאן. הספר מסקרן מאוד כי הוא מביא מאורעות שונים מהמקרא שאולי נותרים סתומים אצל הקוראים ועוד עונה לשאלות יחד עם סימוכים וטיעונים בעד הפתרונות שהמחברים מציעים.

עניינו אותי בעיקר החלקים שעסקו בצורת הנחש בגן עדן (פרק א'), מה אירע לשמש בגבעון (פרק ה'), היכן נקברו רחל ויעקב (פרק ח'), אכילת מצות על שום מה (פרק י'), מה עולל חם לנוח אביו (פרק י"ד), איך היתה לידתו של שמשון (פרק כ"א), מי הרג את גוליית (כ"ג) ו-מה אירע באוהלה של יעל (פרק כ"ח).

העניין הראשון שלי היה בלידת שמשון בעיקר בגלל הקריאה שלי לאחרונה בספרו של דוד גרוסמן, דבש אריות.

נהנתי לקרוא על המסורות השונות, עימות הנתונים ממקורות שונים במקרא עצמו, מארון הספרים וגם ממסורות וממיתולוגיות זרות.

חביב ביותר.No comments:

Post a Comment