Tuesday, October 26, 2010

לעז -- מילות שירים לועזיים בתרגום חופשי לעברית


מילים עבריות לפזמונים לועזיים: כמה צחקתי ונהנתי לקרוא מילות שירים לועזיים בתרגום חפשי לעברית.

נסו את אתר לעז. אפשר להעלות "תרגום" לשיר לועזיר, מה שמכונה באתר "הלעזה".


משעשע!

No comments:

Post a Comment