Tuesday, November 9, 2010

חולצה מגניבה


מצאה חן בעיני חולצה מדגם שראיתי באתר של ההוא עם החולצות. יש עליה את הכיתוב

כל יום

אני קם חתיך

אבל וואלה היום...

הגזמתי!


אם להטריח בטהרנות אז אני הייתי מוסיף את מילית היחס ב' בתחילת הכיתוב, מכניס פסיק לפני ואחרי המילה וואלה, ומשנה את הכתיב של המילה מ-וואלה ל-וואללה.

No comments:

Post a Comment