Thursday, December 16, 2010

מתמטיקה יסודית לגיל הרך


בשבוע שעבר, ביום חמישי, העברתי הרצאה לעמיתיי בחברת Outbrain על מתמטיקה יסודית בגיל הרך.

הדעה הרווחת היא שרמת מתמטיקה בבתי הספר והוראת המתמטיקה בארץ הולכת ומתדרדרת. מצד אחד הורים משקיעים כסף רב בהעשרה ובחוגים ובשיעורים פרטיים ויחד עם זאת הרוב הם מתחת למוצע של המערב המפותח (וראו דוח שיצא לא מכבר על תוצאות התלמידים הישראליים בגיל 15 במבחני PISA הבינלאומיים שם ישראל הרחק מתחת לממוצע של מדינות ה-OEDC).


הפתעתי את עמיתיי כשהראיתי להם מה מצפים מילדים בטרום חובה וחובה במתמטיקה לקראת כתה א' ועוד יותר הופתעו העמיתים כשהראיתי להם כמה רבים הדברים שנדרשים להבין, לחוש ולשלוט בהם לפני שמתגבש היטב מוגש המספר וכל הדברים שמצפים במשרד החינוך שהילדים ידעו, יבינו וישלטו (אף על פי שבניסוחים של משרד החינוך לא ניכר שמצפים ליותר מידי הבנה... אולי בעיקר מדגישים את הגישה החיובית למקצוע וכיוצא באלה, כאילו שכיף זה העיקר ולא מה שמבינים).


הכנתי שקפים למצגת וטקסט שבעזרתו התכוננתי להרצאה -- בסופו של דבר דיברתי באופן ספונטני מהלב. ההרצאה עברה יפה ועוררה התעניינות רבה.


החלטתי להעלות את המצגת ואת החומר להרצאה ולעשותו זמין לכול. יש בחומר בין השאר טקסטים והתייחסויות לחומרים של העמותה הישראלית לקידום החינוך המתמטי לכול ושל חברים בה (שגם אני חבר בה). אני ממליץ מאוד לקרוא פרסומים ומאמרים באתר העמותה לרבות אלה שבפרק "תמונת מצב" ושבפרק "עקרונות".

* החומר -- תוכן ההרצאה ומידע משלים -- זה מה שכדאי לכם לקרוא -- השקפים שווים כאשר מישהו מציג ומדבר במקביל
* למי שמתעניין דווקא על מתמטיקה יסודית לבית הספר היסודי כדאי לעיין בהדגמות של החומרים של ביה"ס היסודי

אשמח להציג בפני הורים, גננות או כל קבוצה אחרת את השיטה ואפילו לערוך סדנה שבה אמחיש כיצד לעבוד עם הילדים על פי השיטה -- יתירה מזאת, אפשר לקבל תמיכה וליווי מקצועי של העמותה הישראלית לקידום החינוך המתמטי לכול ללא תשלום וללא תמורה (העמותה מממנת את שכרם של המדריכים ושל המדריכות שילוו את הגננות).

No comments:

Post a Comment